Μη σύννομο το τέλος για το άναμμα καντηλιών

Μη σύννομο το τέλος για το άναμμα καντηλιών

Εν Δήμω > Δημοτικό Συμβούλιο10 Δεκεμβρίου 2014

Ο δήμος Ελληνικού -Αργυρούπολης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιχείρησε να καθορίσει τέλη για το άναμμα των καντηλιών για το έτος 2015 αλλά με παρέμβαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, η απόφαση δε κρίθηκε σύννομη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «με το εν λόγω τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπ’ αρ. 758/2006 & 2929/2006 αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες η αφή καντηλιών αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως».

 

Επειδή, συμπερασματικά και σύμφωνα με τα ως άνω, «η επιβολή τέλους για το άναμμα καντηλιών δεν είναι σύννομη» ακυρώνεται «εν μέρει την υπ΄ αρ. 336/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης».

 

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εδώ.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο