«Ερωτηματικά για τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου»

«Ερωτηματικά για τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου»

Εν Δήμω > Ειδήσεις4 Ιανουαρίου 2019

Στο συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του οικονομικού έτους 2017 από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης τέθηκαν ερωτήματα τα οποία ωστόσο έμειναν αναπάντητα.

Όπως σημειώνει η Δημοτική Συνεργασία, το πρώτο ζήτημα που τέθηκε ήταν ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2017 που «δεν παρουσιάζουν - ως οφείλουν - τις χορηγίες που έχει πάρει ο δήμος και οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με κατά καιρούς δηλώσεις του δημάρχου σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».

Και το ερώτημα που τίθεται από τη ΔΣΕΑ είναι: «Εντέλει οι χορηγίες διαχειρίζονται ερήμην της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου; Τα σχετικά στοιχεία δεν τέθηκαν σε γνώση των ορκωτών λογιστών;».
 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις απαιτήσεις εργαζομένων ή τρίτων από το δήμο για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. «Στην έκθεση των ορκωτών γίνεται μια αόριστη αναφορά χωρίς να εκτιμάται το ύψος των ποσών που πιθανόν θα υποχρεωθεί ο δήμος να καταβάλει», αναφέρει η ΔΣΕΑ.
 

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη δημοτική παράταξη: «οι οικονομικές καταστάσεις του δήμου σε σχέση με τα δύο αυτά ζητήματα, δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες σύνταξής τους και τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 και πιθανότατα των προηγουμένων χρήσεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ο δήμαρχος κατά τη συνήθη ταχτική του επιτέθηκε σε όλους όσοι έθεσαν τα παραπάνω ζητήματα αραδιάζοντας διάφορα ποσά τα οποία αυτός γνώριζε, αλλά όχι οι ορκωτοί λογιστές».
 

Κατόπιν αυτών οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Συνεργασίας και της παράταξης «Ξανά η Πόλη Μπροστά» με επιστολή τους προς τον ορκωτό λογιστή ζήτησαν συνάντηση θέτοντας υπόψη του τα γεγονότα. Ότι δηλαδή στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν από τη διοίκηση ποσά εκατομμυρίων ευρώ τα οποία δεν αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι απαιτήσεις τρίτων. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον ΣΟΛ (Σύλλογο Ορκωτών Λογιστών), στην οικονομική υπηρεσία του δήμου και στο δήμαρχο.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ειδήσεις