Πατώσαμε στην ανακύκλωση

Πατώσαμε στην ανακύκλωση

Εν Δήμω > Περιβάλλον8 Νοεμβρίου 2018

Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα παραμένει η ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδοι) στο δήμο μας, με το ποσοστό να κυμαίνεται κάτω από το 5% σε σχέση με τα σύμμεικτα απορρίμματα που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Παρά το χαμηλό ποσοστό, καμία ουσιαστική πρωτοβουλία δεν έχει λάβει η διοίκηση του δήμου μας για τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων που παράγονται με αποτέλεσμα να θάβονται στη Φυλή περισσότεροι από 23.000 τόνοι ανά χρόνο με αυξητική τάση, επιβαρύνοντας το κόστος αλλά και το περιβάλλον.

 

Δυστυχώς, κανένα έργο μικρό ή μεγαλύτερο δεν σχεδιάστηκε από τη δημοτική αρχή για ανακύκλωση σε χωριστά ρεύματα με διαλογή στη πηγή, όπως είναι τα βιοαπόβλητα (κουζίνας και πράσινα), χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό. Κανένα βήμα δεν υπήρξε για κομποστοποίηση με στόχο την ανάκτηση και τελικά μείωση των σύμμεικτων.

 

Την ίδια ώρα, δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που δίνει ο ΕΔΣΝΑ για επεξεργασία πρασίνων χωρίς χρέωση.

 

Δυόμιση χρόνια μετά το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ 2016) που ψήφισε η διοίκηση, τίποτα δεν προχωράει με αποτέλεσμα να μένει κενό γράμμα.

 

Ακόμα και οι υπόγειοι κάδοι που αρχικά προορίζονταν για βιοαπόβλητα (ΤΣΔ) με σκοπό την εκτροπή από την ταφή, χρησιμοποιούνται για σύμμεικτα σκουπίδια (πράσινος κάδος).

 

Το κόστος τους που άγγιξε τις 500.000 € και χρηματοδοτήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Περιφέρεια Αττικής, θα έφτανε και θα περίσσευε για την υλοποίηση ενός μέρους των κοστολογημένων προτάσεων του ΤΣΔ για παράδειγμα την οικιακή κομποστοποίηση (85.500€) και διαλογή στη πηγή βιοαποβλήτων (302.536€ ) στους καφέ κάδους.

 

Πλέον, ο στόχος της διοίκησης για 50% ανακύκλωση μέχρι το 2020 μοιάζει ανέφικτος και δείχνει την αποτυχία στη διαχείριση απορριμμάτων του δήμου.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Περιβάλλον