Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Εν Δήμω > Δημοτικό Συμβούλιο17 Ιουλίου 2018

Η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου: 

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο