Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Εν Δήμω > Δημοτικό Συμβούλιο20 Ιουνίου 2018

  Η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου: 

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο