Εκτός Φορέα Διαχείρισης το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Εκτός Φορέα Διαχείρισης το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Εν Δήμω > Αεροδρόμιο11 Ιουνίου 2018

Την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη.

O ιδρυόμενος Φορέας θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών και θα έχει μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Σκοπός του Φορέα, είναι η διαχείριση και η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην αεροδρομίου όταν θα υλοποιηθεί η αξιοποίησή του, καθώς και η είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων.

 

Για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου.

 

Πόροι και έσοδα

 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών, κ.α.

 

Οι πόροι και τα έσοδα του φορέα θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το υπουργείο Οικονομικών, από την παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, από ενισχύσεις από την ΕΕ, αλλά και από τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ που εισπράττουν οι δήμοι εντός των οποίων βρίσκεται το ακίνητο για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων, για ηλεκτροφωτισμό και αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο τρόπος υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών, το ύψος και ο συντελεστής τους, καθώς επίσης και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται με απόφαση του Φορέα και εγκρίνονται με κοινή υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

Η σύνθεση του ΔΣ θα είναι εννεαμελής και θα απαρτίζεται από ένα μέλος, υποδεικνυόμενο από τους δήμους εντός των οποίων βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, τρία μέλη, υποδεικνυόμενα από τον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, ένα μέλος, από τον δήμο Γλυφάδας, ένα μέλος από τον δήμο Αλίμου, από ένα μέλος θα ορίζουν οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών και ένα μέλος θα ορίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.».

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Αεροδρόμιο