Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Εν Δήμω > Δημοτικό Συμβούλιο31 Μαϊου 2018

 Η ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου: 

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Δημοτικό Συμβούλιο