Σαρωνικός: «Πράσινο φως» για κολυμβητές και ψαράδες

Σαρωνικός: «Πράσινο φως» για κολυμβητές και ψαράδες

Εν Δήμω > Περιβάλλον20 Απριλίου 2018

Η απορρύπανση των ακτών μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες του ΕΛΚΕΘΕ δείχνει να έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η κολυμβητική περίοδος να ξεκινά χωρίς προβλήματα.

 

Οι τελικές μετρήσεις που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ στο Σαρωνικό Κόλπο, για να εκτιμήσει τα αποτελέσματα που είχε η επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου, μετά το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ, παρουσιάστηκαν στις 18 Απριλίου σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ τόνισε ότι ο πρώτος άξονας ήταν η καταγραφή της χημικής ρύπανσης σε θαλασσινό νερό και ιζήματα, ο δεύτερος η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής, ο τρίτος η πιθανή βιοσυσσώρευση ρύπων που προέρχονται από το ατύχημα και ο τέταρτος οι επιδράσεις των επιπτώσεων στου θαλάσσιους οργανισμούς και η αποτύπωση της κατάστασης του πυθμένα και διερεύνηση τυχόν παρουσίας πετρελαϊκών καταλοίπων.

 

Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιστημονική μελέτη, όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι τα εξής:

- Οι κύριες επιπτώσεις του ατυχήματος περιορίστηκαν στην παράκτια ζώνη και ιδιαίτερα της Σαλαμίνας, της Γλυφάδας και του Ελληνικού και μόνο για την περίοδο των τριών πρώτων μηνών μετά τη διαρροή του πετρελαίου.

- Μετά τον Δεκέμβριο του 2017 φαίνεται ότι σε όλη την ακτογραμμή δεν υπήρχαν πλέον σημαντικά ευρήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία πετρελαϊκών υδρογονανθράκων.

- Η οικολογική κατάσταση της περιοχής, με βάση τις βιοκοινωνίες ζωοβένθους και φυτοβένθους, δεν είχαν επηρεαστεί.

- Οι θαλάσσιοι οργανισμοί φαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί, ενώ δεν βρέθηκαν ενδείξεις βιοσυσσώρευσης ρυπογόνων ουσιών που προέρχονται από το ναυάγιο. Σε ό,τι αφορά τον θαλάσσιο πυθμένα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάλοιπων πετρελαιοειδών.

 

Υπενθυμίζεται, ότι με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υγείας επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις ακτές που επλήγησαν από τη ρύπανση.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Περιβάλλον