Θεσμοί: Ρυθμίσεις χρεών με κριτήριο και τις...καταθέσεις

Θεσμοί: Ρυθμίσεις χρεών με κριτήριο και τις...καταθέσεις

Ελλάδα/Κόσμος28 Σεπτεμβρίου 2017

Νέες απαιτήσεις. που ανατρέπουν το βασικό σχεδιασμό για τις ρυθμίσεις χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία, από 3.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ, προβάλλουν οι Θεσμοί προς την κυβέρνηση.

Έτσι, οι εκπρόσωποι των δανειστών θέτουν το κριτήριο της κινητής περιουσίας, και συγκεκριμένα το ύψος των καταθέσεων του οφειλέτη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποτελεί το κυρίαρχο διαμορφωτή, το οποίο μαζί με το εισόδημα θα καθορίζουν τελικώς τον αριθμό των δόσεων.

Ως εκ τούτου ο συνδυασμός περιουσιακών κριτηρίων (καταθέσεων) με το εισόδημα, θέτει υπό αμφισβήτηση τη βασική παράμετρο της ρύθμισης, που είναι οι 120 δόσεις.

Συνεπώς κατά περίπτωση, εφόσον το εισόδημα και οι καταθέσεις του οφειλέτη το επιτρέπουν, οι δόσεις θα μειώνονται αναλόγως και πάντως σημαντικά από τις αρχικά προβλεπόμενες 120.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος