Μισή επιχορήγηση στους πολιτιστικούς συλλόγους

Μισή επιχορήγηση στους πολιτιστικούς συλλόγους

Εν Δήμω > Πολιτισμός30 Νοεμβρίου 2014

Στις 28 Αυγούστου, το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων του δήμου με το ποσό των 55.000 €.

Το ποσό αυτό προέρχεται από τα έσοδα του δήμου από το πανηγύρι του Θωμά, έχει ήδη εισπραχθεί από τη διοργάνωση του Ποντιακού Πανηγυριού του τρέχοντος έτους και έχει δεσμευτεί από την οικονομική υπηρεσία για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι περιμένουν πώς και πώς την επιχορήγηση η οποία όμως καθώς δείχνουν τα εντάλματα είναι η μισή από την αρχική.

Τα χρηματικά εντάλματα που έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί είναι τα παρακάτω:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (28/8) σε ευρώ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ σε ευρώ

Ένωση Ποντίων  Σουρµένων

25.000

12.500

Σύλλογος Κρητών Ελληνικού

4.000

2.000

Σύλλογος Κεφαλλονιτών Αργυρούπολης

2.000

1.000

Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης

5.000

2.000

Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Η Αργυρούπολη»

5.000

2.000

Σύλλογος Κρητών Αργυρούπολης

4.000

2.000

Ένωση Πoντίων Αργυρούπολης

4.000

2.000

Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ"

1.000

-------

Σύλλογος Ηπειρωτών Ελληνικού "ΤΟ ΖΑΛΟΓΓΟ"

1.000

-------

Η "Χοροέκφραση" Πολιτιστικός Σύλλογος Αργυρούπολης

3.000

1.500

Ένωση Πελοπ/σίων "Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ"

1.000

500

ΣΥΝΟΛΟ

55.000

23.500

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Πολιτισμός