Νέες αποφάσεις για δεκαέξι κοπές δέντρων

Νέες αποφάσεις για δεκαέξι κοπές δέντρων

Εν Δήμω > Παρατηρητήριο κομμένων δένδρων 17 Ιουλίου 2017

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (κατά πλειοψηφία) η διοίκηση του δήμου προχωρά στην κοπή άλλων δεκαέξι δέντρων επικαλούμενη στις περισσότερες περιπτώσεις «επικινδυνότητα που προκύπτει από την υπάρχουσα κατάσταση».

Από τα 16 δέντρα που πρόκειται να αφαιρεθούν μόνο το ένα θα αντικατασταθεί.

 

Συγκεκριμένα οι αποφάσεις προβλέπουν:

 

  • Κοπή δύο (2) δέντρων, είδος Βραχυχίτωνες που εκφύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό Κομνηνών 60 (Αργυρούπολη). Αντικατάστασή του ενός με άλλο είδος δέντρου σε θέση που η υπηρεσία θα επιλέξει.
  • Κοπή τεσσάρων (4) δέντρων, είδος Βραχυχίτωνες που εκφύονται στην συμβολή των οδών Αλεξιουπόλεως & Θράκης (Αργυρούπολη).
  • Κοπή τριών (3) δέντρων, είδος Βραχυχίτωνες που εκφύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό Παπαφλέσσα 3 (Αργυρούπολη).
  • Κοπή δέντρου, είδος Χαρουπιά που εκφύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Ξάνθου 27 (Ελληνικό).
  • Κοπή δέντρου, είδος Βραχυχίτωνα που εκφύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιασωνίδου 38 (Ελληνικό).
  • Κοπή δύο (2) δέντρων, είδος Πεύκα που εκφύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό Αριστάρχου 93 (Αργυρούπολης).
  • Κοπή δύο (2) δέντρων, είδος Βραχυχίτωνες που εκφύονται επί του πεζοδρομίου στην οδό Αβέρωφ 69- (Αργυρούπολη).
  • Κοπή δέντρου είδους Λεύκας που εκφύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Λαύρας 8 (Αργυρούπολη).

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Παρατηρητήριο κομμένων δένδρων