ΤτΕ: Αναγκαία η μείωση φόρων

ΤτΕ: Αναγκαία η μείωση φόρων

Ελλάδα/Κόσμος12 Ιουλίου 2017

Αναγκαία θεωρεί η ΤτΕ την αλλαγή μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και σημειώνει πως πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και να συγκρατηθούν οι δαπάνες.

Συγκεκριμένα, στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η ΤτΕ τονίζει πως η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αναμένεται να επηρεάσει θετικά την οικονομία, μέσω της άμεσης αποκατάστασης της ρευστότητας του Δημοσίου και μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πως η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να ρίξει το βάρος της προς την ανάπτυξη. Στην Έκθεση αναφέρεται πως θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των δαπανών σε τομείς που θα έχουν σημαντικότερη αναπτυξιακή επίδραση. Τονίζεται, δε, πως θα πρέπει να αλλάξει και ο φοροκεντρικός χαρακτήρας της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της συγκράτησης των δαπανών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα μέτρα κοινωνικής στήριξης που έχουν ψηφιστεί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση και να ενισχυθούν οι έλεγχοι.

Επιπλέον, σημειώνεται πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά η δημόσια περιουσία, τόσο για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, όσο και για την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Στην Έκθεση αναφέρεται πως στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, οι δημοσιονομικοί στόχοι διατηρούνται στο επίπεδο του 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ωστόσο, ο στόχος αυτός είναι πολύ υψηλός για να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και η προσπάθεια που θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα αποτελεί ανασχετικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξη. Για την ΤτΕ πιο ρεαλιστικός θα ήταν ο δημοσιονομικός στόχος σε πρωτογενές πλεόνασμα να είναι στο 2,0% του ΑΕΠ.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος