Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Ελλάδα/Κόσμος28 Ιουνίου 2016

Τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες των οχημάτων τους (που είχαν καταθέσει στις ΔΟΥ) για έναν μήνα, για ένα τρίμηνο, ακόμα και ώς το τέλος του χρόνου, θα έχουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ., αρκεί να καταβάλλουν τέλη αναλογικά με τους μήνες κυκλοφορίας.

Ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας από όσους κατόχους Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων έχουν δηλώσει ακινησία των οχημάτων τους και έχουν καταθέσει τις πινακίδες στις ΔΟΥ, αλλά επιθυμούν να άρουν την ακινησία για χρονικό διάστημα μερικών μηνών μέσα στο 2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εάν ο κάτοχος του οχήματος που έκανε χρήση του δικαιώματος δεν επιστρέψει εγκαίρως την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες, θα χρεώνεται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και εξαιρετικά για το έτος 2016, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό ως εξής:

α. για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,

β. για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, και

γ. για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη. Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος.

2. Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος