Ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με συγκροτημένο τρόπο

Ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, με συγκροτημένο τρόπο

Ελλάδα/Κόσμος27 Οκτωβρίου 2015

Παρέμβαση, με την οποία ζητείται να ολοκληρωθεί με συγκροτημένο τρόπο η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, έκανε η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.

Σχετική επιστολή στάλθηκε στην κ. Δούρου, περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, στον πρόεδρο και στα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, στον πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Αττικής, στα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.

Στην παρέμβαση επισημαίνεται ότι η διαδικασία οριστικοποίησης του ΠΕΣΔΑ δεν πρέπει να παραπεμφθεί στις καλένδες, αλλά να γίνει μέσα σε σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκροτημένη διαδικασία, η οποία προτείνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα, με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, ώστε να αρχίσουν να ωριμάζουν οι αναγκαίες δημοτικές και περιφερειακές δράσεις - έργα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες της χρηματοδότησής τους:

α) Ουσιαστική και σε βάθος αξιολόγηση του περιεχομένου των τοπικών σχεδίων διαχείρισης των δήμων.

β) Αναμόρφωση και συμπλήρωση του ατελούς ΠΕΣΔΑ, που ψηφίστηκε, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο αντικείμενο της δραστηριότητας των δήμων και στο σαφή προσδιορισμό των αναγκαίων περιφερειακών υποδομών.

γ) Εκπόνηση της ΣΜΠΕ του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ.

δ) Έγκριση, σε νέα συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, της τελικής μορφής του ΠΕΣΔΑ.

ε) Επανεξέταση και "διόρθωση" των τοπικών σχεδίων, από τους δήμους, ώστε να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται με την τελική μορφή του ΠΕΣΔΑ.

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος