«Ναι» στο σχέδιο για τα ανακυκλώσιμα από «Ανατροπή» & ΡΑΚ

«Ναι» στο σχέδιο για τα ανακυκλώσιμα από «Ανατροπή» & ΡΑΚ

Ελλάδα/Κόσμος8 Ιουνίου 2015

Οι Αριστερές δημοτικές παρατάξεις «Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία στη Γλυφάδα» και «Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Παλαιού Φαλήρου» με ανακοινώσεις τους τάσσονται υπέρ του σχεδίου τοπικής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και την εφαρμογή του σε έκταση στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις των δύο δημοτικών παρατάξεων Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου.

«Ανατροπή στη Γλυφάδα - Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»

Η δημοτική μας κίνηση χαιρετίζει την απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη για την παραχώρηση 12 περίπου στρεμμάτων από το χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στους όμορους δήμους προκειμένου να υλοποιηθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης προϊόντων ανακύκλωσης απορριμμάτων για τους δήμους Γλυφάδας, Αργυρούπολης – Ελληνικού, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

Χαιρετίζει επίσης την πολιτική βούληση της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση των σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων και διαθέτει τις δυνάμεις της στην κατεύθυνση αυτή.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για την εφαρμογή των σχεδίων οικολογικής διαχείρισης που σήμερα πραγματοποιείται σε όλες τις σύγχρονες πόλεις του κόσμου και έχει σαν στόχο την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης που θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους και αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών. Που βάζει οριστικό τέλος στα σχέδια των μνημονιακών κυβερνήσεων και των διαπλεκόμενων εργολάβων για καύση σύμμεικτων απορριμμάτων που αυξάνει το κόστος για τον πολίτη και επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στο χώρο θα κατασκευασθεί η αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου μικρή αποκεντρωμένη μονάδα απλού εξοπλισμού, για τη διαχείριση, τη διαλογή των ανακυκλώσιμων και λοιπών προς εκμετάλλευση απορριμμάτων (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και κλπ) που θα επιφέρει σημαντικά έσοδα για τους δήμους που θα μπορέσουν να μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Μια μονάδα που έχει μελετηθεί από τα ΤΕΙ Πειραιά και που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Για αυτό άλλωστε και έχουν ξεσηκωθεί όλα τα παπαγαλάκια και οι υποστηρικτές των συμφερόντων του Ομίλου Λάτση και μιλούν με ψεύτικα και αβάσιμα επιχειρήματα για χωματερές που δημιουργούν προσκόμματα στα επενδυτικά του σχέδια που δήθεν θα αναβαθμίσουν την περιοχή.

Η δημοτική μας κίνηση έχει συμπεριλάβει το σχεδιασμό δημιουργίας διαδημοτικής μονάδας στο χώρο και στο πρόγραμμά με το οποίο διεκδίκησε την ψήφο των συμπολιτών μας στις περσινές δημοτικές εκλογές. Και παλεύουμε για την υλοποίησή της, με δεδομένο ότι πρόκειται για λειτουργίες αναγκαίες και επωφελείς για την πόλη μας αλλά και οι οποίες με βάση τις εξελιγμένες σημερινές «καθαρές» και οικολογικές τεχνολογίες, είναι συμβατές με το οικιστικό περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων που άλλωστε παράγουν αυτά τα απορρίμματα.

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πρότασή μας για τη δημιουργία διαδημοτικού νεκροταφείου στο χώρο. Είναι η μόνη λύση για το εξαιρετικά επείγον πρόβλημα ιδιαίτερα για το δήμο μας και το δήμο Αλίμου που θα βάλει τέρμα στα απαράδεκτα σχέδια για την κατασκευή νεκροταφείων στην προστατευόμενη Α’ Ζώνη του Υμηττού.

Η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που συμμετέχει ενεργά στους πολύχρονους αγώνες για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου και την αποτροπή του ξεπουλήματος του χώρου στον όμιλο Λάτση θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης και της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη αποτελεί το πρώτο βήμα στην αναγκαία διαδικασία για την αποτροπή των φαραωνικών σχεδίων του ομίλου Λάτση στην πορεία της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου σύμφωνα με τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι η μόνη λύση που θα δώσει ανάσα ζωής στην περιοχή και το σύνολο του λεκανοπεδίου της Αττικής.

«Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Παλαιού Φαλήρου»

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα από τα εμβληματικά προβλήματα στα οποία στά-θηκε ανίκανο να δώσει λύση το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας από τη μεταπολίτευση και μετά. Το μοντέλο της συγκεντρωτικής και φύρδην μίγδην συλλο-γής και αποθήκευσης απορριμμάτων που οι προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου Πε-ριβάλλοντος και της Περιφέρειας προώθησαν, απαιτεί έργα φαραωνικών διαστάσεων (και προϋπολογισμών) και έχει υψηλά κόστη διαχείρισης και λειτουργίας. Μπορεί να ικανοποι-ούσε τα σχέδια και τα συμφέροντα των «εθνικών» εργολάβων που στήριζαν (και εξακολου-θούν να στηρίζουν) το πολιτικό προσωπικό που έριξε τη χώρα στα βράχια, ήταν όμως αφε-νός περιβαλλοντικά ολέθριο και μη βιώσιμο ως λύση και αφετέρου αποκρούστηκε από τους κατοίκους των περιοχών που επιλέχτηκαν για να γίνουν τα έργα, όπως θα αποκρουόταν άλλωστε από τους κατοίκους οποιασδήποτε περιοχής θα έβλεπαν να υποβαθμίζεται ο τό-πος τους.

Στον αντίποδα του μοντέλου αυτού βρίσκονται τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμά-των, που επιμερίζουν ισότιμα το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους και παρέχουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επε-ξεργάζονται από κοινού με γειτονικούς δήμους τα - ήδη σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένα - απορρίμματα και να αποκτήσουν μία πρόσθετη πηγή εσόδων από την οικολογική διαχείρισή τους προς όφελος των κατοίκων τους.

Η διαχρονική πρόταση των όμορων Δήμων για τη χωροθέτηση και τη δημιουργία μίας δια-δημοτικής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και μιας μονάδας ανακύκλωσής σε έκταση 12 στρεμμάτων στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό (από το σύνολο των περίπου 3.500 στρεμμάτων) κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται μέσα στην ασφαλή περιβαλλοντικά ζώνη των δημόσιων μεταφορικών υποδομών στο βορειο-ανατολκό τμήμα του παλαιού αεροδρομίου και έχει την έγκριση της αρμόδιας ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ. Επιπλέον αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου και συνολι-κού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου, που συγκροτείται στην ιδέα της κατανομής μικρών καθαρών τοπικών διαδημοτικών μονάδων διαχείρισης με χωρικά δί-καιο τρόπο σε Πειραιά, Ταύρο, Μοσχάτο, Ελληνικό κι αλλού.

Αυτή η πρώτη απόπειρα αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμά-των με εύστοχες χωροταξικά και περιβαλλοντικά επιλογές είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει

τη λυσσαλέα αντίδραση των συμφερόντων που επένδυσαν και επενδύουν στην ανάγκη δη-μιουργίας ενός πολεοδομικού «σκουπιδοτενεκέ», όπως είναι σήμερα η Φυλή, από την κα-τασκευή και τη διαχείριση του οποίου θα (συνεχίσουν να) θησαυρίζουν εις βάρος του ελλη-νικού λαού. Ωστόσο, αυτό που δεν υπολογίζουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι ότι υ-πάρχουν δυνάμεις που φροντίζουν να φτάνουν στην κοινωνία προτάσεις κοινωνικά δίκαιες, περιβαλλοντικά ορθές και οικονομικά συμφέρουσες, που είναι στον αντίποδα του σημερινού σπάταλου συστήματος μη-διαχείρισης και μεταφορών των απορριμμάτων σε μακρινές απο-στάσεις.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πυρήνας της λύσης του φλέγοντος προβλή-ματος της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται στη δημιουργία πολλών και μικρών κα-θαρών μονάδων διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων εντός αστικού ιστού. Για το λόγο αυτό η «Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση» Παλαιού Φαλήρου καλεί τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου να αγκαλιάσουν την υπόθεση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορ-ριμμάτων και να απαιτήσουν την εφαρμογή τους σε όλο το λεκανοπέδιο. Για όλους κριτήριο παραμένει η κοινωνία.  

Άλλα άρθρα στην ίδια κατηγορία: Ελλάδα/Κόσμος